Installera varmvattenberedare i båten

Det är inte självklart att man vill ha en varmvattenberedare i sin fritidsbåt, eftersom båtägandet för många är ett sätt att komma närmare naturen, och man då även vill försöka leva så mycket som möjligt utan de bekvämligheter som finns i hemmet. De flesta tycker dock att det sätter guldkant på båtsemestern att kunna ha tillgång till varmvatten i båten. Det gör dels hushållsbestyren lättare, till exempel genom att man kan diska i varmt vatten, och dels kan man lättare hålla efter hygienen.

Den vanligaste typen av varmvattenberedare för båtar utnyttjar båtmotorns kylvatten som värmekälla. Beredarna kopplas normalt till uttagen i motorns kylvattencirkulation. Förutom att man på detta sätt får den extra lyxen av varmt vatten i båten, är det ett miljövänligt sätt att värma vattnet, eftersom man utnyttjar den värmen från motorn som annars endast skulle ha gått till spillo. När man ligger i hamn och motorn inte är igång kan man istället koppla beredaren till elnätet. Du hittar ett brett utbud av varmvattenberedare på Nevica.se.motorboat-425053_1280

När man har en varmvattenberedare kopplad till motorns kylsystem måste man vara uppmärksam under färd, särskilt om motorn är mindre. Man bör med jämna mellanrum kontrollera motorns temperatur, och vara beredd på att tömma ut vatten ur varmvattenberedaren ifall motorn blir för varm. Motorns kylkapacitet kan nämligen försämras i och med att vattnet flödar bort från motorn.

Något att fundera på vid installationen av varmvattenberedaren är vilken volym man ska välja. Det beror självklart helt på hur mycket varmvatten man kommer att använda. I mindre båtar som inte har dusch räcker till exempel en tank på 20 liter. Det ger ungefär 30 liter färskt vatten som kan tappas upp, vilket räcker till att diska en omgång och tvätta händerna ett flertal gånger. Efter att varmvattenberedaren är tom får man räkna med att det kan ta upp till två timmar att ladda upp värmen igen, med motorn igång. Om beredaren är ansluten till elnätet går det betydligt snabbare.

Det kan innebära en hel del dragande av slangar, beroende på hur många kranar man vill ha kopplade till beredaren, så om man är osäker på hur installationen ska gå till kan det vara en bra idé att kontakta en professionell hantverkare.

originmag